Sun Venus
שירות לקוחות: 072-2602040 בין 09:00-15:00
הצטרף עכשיו ללימוד הרמב"ם היומי!
חדשות >
הדיון האחרון בפורום >
מאמרים מומלצים >
פרשת השבוע, פרשת תרומה, מדוע ציווה ה' לעשות לפניו ...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">למה יש פסלים בקדש הקדשים?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">---------...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם בדברים שאין בהם לשון הרע כלל וכלל...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">התורה וחופש הביטוי</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">----------------...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת משפטים, האם מותר לפנות לערכאות של...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">השבת נקרא בתורה בעניינו של עבד עברי. לכאורה מדובר במציאות ארכאית. ברוך ה&#39; בימינו לא&nbsp; קיימים עבדים נרצעים ומוכים, משוללי...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם הלכות עבדים ביד החזקה מיותרות לאו...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">האם מותר לפנות לערכאות של גויים כדי לזכות במשפט?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="co...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת ויתרו, מה הרלוונטיות של מתן תורה ...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">מה הרלוונטיות של מתן תורה לאומות העולם? מדוע התורה בוחרת לקשור את מתן תורה עם ענינו של יתרו, ולא עוד אלא שכל הפרשה נקראה על שמו?...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם הפועל כנגד המדינה או חיילי צה"ל נ...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">האם הפועל כנגד המדינה או חיילי צה&quot;ל נחשב ל&quot;מוסר&quot;? *</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת בשלח, מה הסיבה שהקב"ה סובב את העם...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">פרשת בשלח פותחת במשפט תמים לכאורה. התורה מציינת, כבהערת אגב, שלמרות שבני ישראל יצאו ממצרים ללכת ארצה כנען, הם עשו זאת בדרך הארוכ...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם נכון לאפשר לאויב לפנות לבג"ץ ולתב...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">האם נכון לאפשר לאויב לפנות לבג&quot;ץ ולתבוע את חיילי צה&quot;ל? *</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 14p...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת בא, מה משמעותו של קרבן הפסח ליושב...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">קרבן הפסח משונה הוא משאר קרבנות. ספר ויקרא המרכז את תורת הקרבנות פותח בהגדרה כללית של משמעות הקרבנות: &quot; וַיִּקְרָא, אֶל-מֹש...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - מה דינו של שוטר שהפריז בשימוש בכח המו...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">חסינות השוטר בנזיקין ובפלילים</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">-----...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת וארא, מה משמעותו וייחודו של השם ה...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">מה משמעותו השם המפורש?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;"><span style=...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - פשוט וברור שלאנשי כוחות הביטחון חייב ...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">שימוש בכוח על ידי המשטרה&nbsp;</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;"><spa...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת שמות, מדוע זכה משה לגדולה? האם מד...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">מדוע זכה משה לגדולה? האם מדובר בהכרעה &quot;מלמעלה&quot;? או שמא היה דבר מה בהיסטוריה של משה שהשפיע על החלטה זו?</span></span></...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - גבולות הכח - על דרכי חקירת מחבלים בהל...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">בידי חוקרי השב&quot;כ מוחזקת &quot;פצצה מתקתקת&quot; האם מותר לחוקרים לענות את החשוד, לפגוע בגופו, או לכל הפחות להשפילו, כדי לאל...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת ויחי, מה משותף בין אמונה בה' לאמו...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">שמע : ישראל ה&#39;, אלהינו ה&#39; - אחד</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 14px; color: rgb(178, 34, 34);...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם זו מצווה להעלות מתים מחו"ל לארץ?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">&quot;והעליתם את עצמותי...&quot;</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">לה...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת ויגש, .."לא אתם שלחתם אותי הנה כי...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">הכל משמים?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">&quot;ועתה, לא-אתם שלחתם...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - באלו מקרים חכמים לא חששו לבושה? ...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">כאשר יוסף מתוודע לאחיו הוא מצווה: &ldquo;הוציאו כל איש מעלי!&rdquo;. מדוע? התשובה נמצאת בפירוש רש&quot;י על דברי הכתוב &ldquo;ול...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת מקץ, למה מדליקים נרות בחנוכה?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">למה מדליקים נרות בחנוכה?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">בפתיחתו לב...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - מתי התחילו להדליק נרות חנוכה? ...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">מתי התחילו להדליק נרות חנוכה?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">הרב ע...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת וישב, האם זה טוב לשכוח את החטא ול...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">ההלכה קובעת שקרבן חטאת הציבור הוא שני שעירים. את טעמה של הלכה מבארים חז&quot;ל:&nbsp; &quot; יבא שעיר עזים ויכפר על מעשה עזים, י...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - כיצד יש להתייחס לחלומות?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">ידוע כי, דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין&quot; - האמנם?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span st...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת וישלח, האם במהלך מלחמה מותר להחרי...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">שמעון ולוי פושטים על שכם. הורגים את כל הזכרים, שובים את הנשים והטף ולמעשה, מחריבים את העיר.</span></span></p> <p dir="RTL"><s...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - מה היחס ההלכתי לאלימות האיש כלפי אשתו...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">בדברים הבאים נעסוק בסוגיה רגישה: מה היחס ההלכתי לאלימות האיש כלפי אשתו?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B2...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת ויצא, עד היכן ניתן להגיע עם סולם ...
<p dir="RTL"><span style="font-size: 14px; color: rgb(178, 34, 34); line-height: 1.6em;">יעקב חולם חלום. והנה בחלומו, העולם - כסולם. ומעל הסולם: &quot;והנה ה&#39; נצב עליו&quot;. מעל כל העולם, שעולה ו...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם מותר לעובד לצאת להפסקת קפה מיוזמת...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">האם מותר לעובד לצאת להפסקת קפה מיוזמתו? לענות לשיחה? ומה לגבי תפילה?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B2222...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת תולדות, האם מותר לשקר לצורך מטרה ...
<p>&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:16px;">פרשת תולדות מעוררת מחשבות רבות לגבי השימוש בשקר כאמצעי להשגת מטרה חיובית.</span></span></p> <p dir="RTL"><sp...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם ניתן לסחור בשכר ועונש בעולם הבא?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">כשנשאל הסופר שמחה רז : &quot; איך הגעת לכתיבת ספרים על רבי נחמן מברסלב?&quot;</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="col...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, מדוע האריכה כל כך התורה ...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">מהתמיהות המפורסמות בפרשתנו, היא הפליאה הגדולה על הטרחה שטרחה התורה (והטריחה את בעל הקורא והציבור...) לחזור ולקרוא את סיפורו של א...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם כשלבן "עובד" על יעקב ומחליף את רח...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">אמת בפרסום</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">לבן &quot;עובד&quot; על ...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת וירא, כיצד יש להתייחס לסורר ולפור...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">שרה מענה את הגר. מענה ולבסוף מגרשת. לא רק את הגר, גם את הנער ישמעאל. יש כאלו שמחשבה זו&nbsp; מעוררת בהם הקשרים נוראים. התעמרות ב...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - מתי נכון ומתי לא נכון לקבל מתנות?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">שונא מתנות יחיה?*</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">בפרשת לך לך, נתקל...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת לך לך, כיצד הגיע אברהם אבינו לאמו...
<p dir="RTL"><span style="color:#A52A2A;"><span style="font-size:14px;">מי צריך נבואה אם יש שכל?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#A52A2A;"><span style="font-size:14px;">אברהם הוא ...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם מותר למול גוי?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">ויקרא שמו בישראל ישראל בן פטימה</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">האם...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - מדוע אסור לאדם לקצר את חייו? ...
<p dir="RTL"><span style="color:#A52A2A;"><span style="font-size:14px;">המתת חסד והתאבדות</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#A52A2A;"><span style="font-size:14px;">-----------------...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת נח, "וְאַךְ אֶת דִּמְכֶם לְנַפְשׁ...
<p dir="RTL"><span style="color:#A52A2A;"><span style="font-size:14px;"><span style="line-height: 1.6em;">&quot;וְאַךְ אֶת דִּמְכֶם לְנַפְשֹׁתֵיכֶם אֶדְרֹשׁ מִיַּד כָּל חַיָּה אֶדְרְשֶׁנּוּ&quot;</spa...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת בראשית, מהו גן עדן לדעת הרמב"ם? ...
<p dir="RTL"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#B22222;">מפורסם הוא רבינו הרמב&quot;ם בפירושו השכלי לרבים מאגדות חז&quot;ל כמו גם למקראות רבות.</span></span></p> <p dir="RTL"><span s...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם ניתן לקיים מצוות פריה ורביה בהפרי...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:16px;">האם ניתן לקיים מצוות פריה ורביה בהפריה מלאכותית?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="fon...
קרא עוד >
שבת חול המועד סוכות...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">מפורסם הוא שהתורה הדגישה את מצוות השמחה דווקא בחג הסוכות. אנו כדרכנו ננסה להבין מדוע התורה קושרת את מצוות השמחה לסוכות דווקא.</s...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם מותר לסמס בחול המועד?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">האם מותר לסמס בחול המועד?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">כתב הרמב&...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת האזינו, כיצד אנו מקיימים מצוות יש...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">כיצד אנו מקיימים מצוות ישיבה בסוכה?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;"...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם אפשר לעשות סוכה מסדיני בד?...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">האם אפשר לעשות סוכה מסדיני בד?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">כתב ...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת ניצבים, מה כל כך "קל" בתשובה וכיצ...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(178, 34, 34); line-height: 1.6em;">כבכל שנה בשנה, פרשת ניצבים, בה נצטווינו על ה...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - אלו שופרות כשרים לתקיעה?...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">נאמר במשנה ר&quot;ה כו - &quot;כל השופרות כשרים חוץ משל פרה, מפני שהוא קרן...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת כי תבוא, מה הוא הווידוי? ...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">עבודת אלול היא עבודת התשובה. חלק מרכזי בעבודה זו תופס הוידוי. בפרט לדעת הרמב&quot;ם שכלל את הוידוי בהגדרת מצוות התשובה:</span></...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - פרוזבול - בדיעבד או לכתחילה?...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">קרבה סוף שנת השבע, שנת השמיטה. מכלל מצוות השמיטה ישנה מצווה אחת שמתקיימת אך ורק בסופה &ndash; שמיטת הכספים. כך נאמר בתורה: מקץ ש...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת כי תצא, עסקים עם היצר הרע?...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">ידועים דברי חז&quot;ל (קידושין כא:) לגבי היתר &#39;אשת יפת תאר&#39; : &quot;לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, מוטב שיאכלו ישראל בשר...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - ניתוח לשינוי מינו של אנדרוגינוס...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">ניתוח לשינוי מין מצוי בימינו גם אצל כאלו שנולדו זכרים או נשים לכל דבר ועניין. לקמן אנו נדון רק באדם המוגדר הלכתית כאנדרוגינוס &n...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם מותר לדעת הרמב"ם שכשלא יודעים מה ...
<p align="right" dir="LTR"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;"><span dir="RTL">שאלה:</span></span></span></span></p> <p ...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת שופטים, מה תפקידם של העדים בבית ה...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים אוֹ שְׁלשָׁה עֵדִים יוּמַת הַמֵּת לֹא יוּמַת עַל פִּי עֵד אֶחָד:</span></span></p> <p dir="RTL"><spa...
קרא עוד >