Sun Venus
שירות לקוחות: 072-2602040 בין 09:00-15:00
הצטרף עכשיו ללימוד הרמב"ם היומי!
חדשות >
הדיון האחרון בפורום >
מאמרים מומלצים >
פרשת השבוע, פרשת נשא, מדוע דבק הרמב"ם במניין בתרי"...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;">זמן &ndash; גוף &ndash; אלו-הים</span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;">הרמב&quot;ם, היה מראשי התומכים במניין המצוו...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - כיצד יש ללמוד תורה?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;">כיצד יש ללמוד תורה?</span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;">המשנה במסכת אבות (ב.יד) אומרת: &quot;רַבִּי אֶלְעָזָר (...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת במדבר, האם באמת יש תרי"ג מצוות?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;">כמה מצוות יש?</span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;">ידוע ומפורסם הוא שמנין המצוות הוא תרי&quot;ג. אך לעיתים לא כל מה שידוע ומפורסם &ndash; מ...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - מה דעת הרמב"ם על פטור מגיוס לבחורי יש...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;">מה דעת הרמב&quot;ם על פטור בני ישיבות מחובות אזרחיות?</span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;">אחד המקורות המצוטטים ...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת בחוקתי, מהי הסיבתיות שיש בשיטת ה'...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;">שכר ועונש</span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;">-------------</span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;">&quot;פגעו בלומדי התור...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם האדם הוא בעלים על גופו? ומה ההשלכ...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;">תרומת איברים ובעלות אדם על גופו (מתוך מאמרו של הרב רצון ערוסי שליט&quot;א)</span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;">...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת בהר, מה היא גישת הרמב"ם לאיסור רי...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;">לנכרי תשיך</span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;">בתוך מכלול המצוות בפרשתנו, שיש בהם גוון של תמיכה סוציאלית ועזרה הדדית, מציבה התורה את איסור...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - גילוח בספירת העומר- האם זה בכלל תספור...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;">גילוח בספירת העומר-הרב יהושוע פפר</span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;">מהמנהגים הבולטים בתקופת הספירה הוא איסור ...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת אמור, בפרשתנו רואים כיצד עבודת ה'...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">פרשת אמור נוגעת בחלק אנושי וכאוב מאוד &ndash; האבלות על פטירתו של קרוב. התורה בוחרת לתאר את היחס וההלכות הנוגעות למצב זה דווקא ד...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת קדושים, מדוע התורה מגבילה את מידת...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">תראה לי אהבה</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - יש מקום לרחמים ולחנינה בדין?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">האם יש מקום לרחמים ולחנינה בדין?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">--...
קרא עוד >
שביעי של פסח...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">התורה מצווה אותנו לשמור את המצות שלא יחמיצו, שנאמר (שמות יב, יז): &quot;וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַמַּצּוֹת&quot;.</span></span></p> ...
קרא עוד >
שבת פסח חול המועד...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">ימי ניסן, האביב במלוא תפארתו. האדם נפגש עם התחדשות הטבע ויופי הבריאה. על הרעננות הנפלאה הזו תקנו לנו חכמים ברכה מיוחדת: &quot; ב...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - מה מעמדה של הקינואה בפסח?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">מה מעמדה של הקינואה בפסח?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">&nbsp;מקו...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת מצורע, מה הרעיון שמסתתר מאחורי המ...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">דירה היא לא נדל&quot;ן</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">------------...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם מותר למי ששמו הוכתם ברבים על ידי ...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">תביעת הוצאת דיבה כנגד תלונת שווא</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">--...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת תזריע, מדוע היולדת טמאה? מה טמא ב...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">לתפוס מרחק מה&#39;</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">----------------...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם ילד יכול לתבוע את הוריו על שהביאו...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">האם ילד יכול לתבוע את הוריו על שהביאוהו לעולם?&nbsp; האם הולדה יכולה להיחשב לנזק? *</span></span></p> <p dir="RTL"><span styl...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת שמיני, מהי הטומאה?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">הכל בראש</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">-------------</span></span...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - הייתכן שמותר לאכול חרקים?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">חרקים &ndash; איך לא לאכול אותה</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">---...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת צו, מהי מצוותה של אש התמיד?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">התורה מצווה : &quot;אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה&quot;. לשון הפסוק קצת קשה, מהי מצוותה של אש התמיד? האם מדובר בפעולה אנושית להע...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - מה מעמדה ההלכתי של בדיקת פוליגרף?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">פולגרף</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;"><span style="line-height: 1....
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת ויקרא, מדוע הקפידה התורה לתת מלח ...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">&quot;כל המנחה אשר תקריבו לה&#39; לא תעשה חמץ כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה&#39;...</span></span></p> <p dir="RTL">...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - ענישה או גמילה?...
<p dir="RTL"><span style="font-size: 14px; color: rgb(178, 34, 34); line-height: 1.6em;">כיצד יש להתייחס לעבריין? האם לנסות לשקם אותו עד כמה שניתן, אפילו במחיר הקלה מסוימת בענישה? או שמא לא יתכן כל ני...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת פקודי, מדוע תיאור חנוכת המזבח מופ...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">מדוע תיאור חנוכת המזבח מופיע פעמיים במקרא? בפעם הראשונה בפרשתנו, מתוארת משיחת הכלים ולעומת זאת בפרשת נשא מתוארת חנוכת המשכן דרך ...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם ניתן להכשיר מפקד אוכלוסין?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">ידוע ומקובל הוא שאין למנות את ישראל. מה יסוד האיסור? ומה השלכותיו? האמנם אסור לאדם ירא שמים להשתתף במפקד אוכלוסין?</span></span>...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת ויקהל, מה טעמן של מלאכות שבת?...
<p dir="RTL"><span style="font-size: 14px; color: rgb(178, 34, 34); line-height: 1.6em;">פרשת ויקהל היא המקור להבנת ענינה של השבת. לט&#39; מלאכות המשכן הן למעשה אלו המגדירות את מסגרת ה&#39;לא תעשה&#39...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם יש השלכה מעשית לדברי חז"ל : “משנכ...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">האם יש השלכה מעשית לדברי חז&quot;ל :&nbsp; &ldquo;משנכנס אדר מרבין בשמחה&rdquo;? (תענית כט, א)</span></span></p> <p dir="RTL"...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת כי תשא, מדוע מבקש משה לדעת את דרכ...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">מדוע מבקש משה לדעת את דרכי ה&#39;? האם עבודת התמימות וקבלת העול אינה רצויה בעיניו? או שמא מבקש משה השגות עליונות ונפלאות?</span>...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - איזה שירים עדיף לשמוע? עבריים או לועז...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">איזה שירים עדיף לשמוע? עבריים או לועזיים?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת תצווה, מה מקומו של היופי בחייו של...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">היופי כן קובע</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">---------------</span...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - מה ההתייחסות ההלכתית לנהגים הפוגעים ב...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">לקוראים היקרים. נתעתדנו לעסוק השבוע בדברי הרמב&quot;ם על שירים עבריים לעומת לועזיים, אך לצערנו אירועי השעה מחייבים התייחסות לנוש...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת תרומה, מדוע ציווה ה' לעשות לפניו ...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">למה יש פסלים בקדש הקדשים?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">---------...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם בדברים שאין בהם לשון הרע כלל וכלל...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">התורה וחופש הביטוי</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">----------------...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת משפטים, האם מותר לפנות לערכאות של...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">השבת נקרא בתורה בעניינו של עבד עברי. לכאורה מדובר במציאות ארכאית. ברוך ה&#39; בימינו לא&nbsp; קיימים עבדים נרצעים ומוכים, משוללי...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם הלכות עבדים ביד החזקה מיותרות לאו...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">האם מותר לפנות לערכאות של גויים כדי לזכות במשפט?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="co...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת ויתרו, מה הרלוונטיות של מתן תורה ...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">מה הרלוונטיות של מתן תורה לאומות העולם? מדוע התורה בוחרת לקשור את מתן תורה עם ענינו של יתרו, ולא עוד אלא שכל הפרשה נקראה על שמו?...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם הפועל כנגד המדינה או חיילי צה"ל נ...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">האם הפועל כנגד המדינה או חיילי צה&quot;ל נחשב ל&quot;מוסר&quot;? *</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת בשלח, מה הסיבה שהקב"ה סובב את העם...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">פרשת בשלח פותחת במשפט תמים לכאורה. התורה מציינת, כבהערת אגב, שלמרות שבני ישראל יצאו ממצרים ללכת ארצה כנען, הם עשו זאת בדרך הארוכ...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם נכון לאפשר לאויב לפנות לבג"ץ ולתב...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">האם נכון לאפשר לאויב לפנות לבג&quot;ץ ולתבוע את חיילי צה&quot;ל? *</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 14p...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת בא, מה משמעותו של קרבן הפסח ליושב...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">קרבן הפסח משונה הוא משאר קרבנות. ספר ויקרא המרכז את תורת הקרבנות פותח בהגדרה כללית של משמעות הקרבנות: &quot; וַיִּקְרָא, אֶל-מֹש...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - מה דינו של שוטר שהפריז בשימוש בכח המו...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">חסינות השוטר בנזיקין ובפלילים</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">-----...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת וארא, מה משמעותו וייחודו של השם ה...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">מה משמעותו השם המפורש?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;"><span style=...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - פשוט וברור שלאנשי כוחות הביטחון חייב ...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">שימוש בכוח על ידי המשטרה&nbsp;</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;"><spa...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת שמות, מדוע זכה משה לגדולה? האם מד...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">מדוע זכה משה לגדולה? האם מדובר בהכרעה &quot;מלמעלה&quot;? או שמא היה דבר מה בהיסטוריה של משה שהשפיע על החלטה זו?</span></span></...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - גבולות הכח - על דרכי חקירת מחבלים בהל...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">בידי חוקרי השב&quot;כ מוחזקת &quot;פצצה מתקתקת&quot; האם מותר לחוקרים לענות את החשוד, לפגוע בגופו, או לכל הפחות להשפילו, כדי לאל...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת ויחי, מה משותף בין אמונה בה' לאמו...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">שמע : ישראל ה&#39;, אלהינו ה&#39; - אחד</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 14px; color: rgb(178, 34, 34);...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם זו מצווה להעלות מתים מחו"ל לארץ?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">&quot;והעליתם את עצמותי...&quot;</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">לה...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת ויגש, .."לא אתם שלחתם אותי הנה כי...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">הכל משמים?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">&quot;ועתה, לא-אתם שלחתם...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - באלו מקרים חכמים לא חששו לבושה? ...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">כאשר יוסף מתוודע לאחיו הוא מצווה: &ldquo;הוציאו כל איש מעלי!&rdquo;. מדוע? התשובה נמצאת בפירוש רש&quot;י על דברי הכתוב &ldquo;ול...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת מקץ, למה מדליקים נרות בחנוכה?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">למה מדליקים נרות בחנוכה?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">בפתיחתו לב...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - מתי התחילו להדליק נרות חנוכה? ...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">מתי התחילו להדליק נרות חנוכה?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">הרב ע...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת וישב, האם זה טוב לשכוח את החטא ול...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">ההלכה קובעת שקרבן חטאת הציבור הוא שני שעירים. את טעמה של הלכה מבארים חז&quot;ל:&nbsp; &quot; יבא שעיר עזים ויכפר על מעשה עזים, י...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - כיצד יש להתייחס לחלומות?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">ידוע כי, דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין&quot; - האמנם?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span st...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת וישלח, האם במהלך מלחמה מותר להחרי...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">שמעון ולוי פושטים על שכם. הורגים את כל הזכרים, שובים את הנשים והטף ולמעשה, מחריבים את העיר.</span></span></p> <p dir="RTL"><s...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - מה היחס ההלכתי לאלימות האיש כלפי אשתו...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">בדברים הבאים נעסוק בסוגיה רגישה: מה היחס ההלכתי לאלימות האיש כלפי אשתו?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B2...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת ויצא, עד היכן ניתן להגיע עם סולם ...
<p dir="RTL"><span style="font-size: 14px; color: rgb(178, 34, 34); line-height: 1.6em;">יעקב חולם חלום. והנה בחלומו, העולם - כסולם. ומעל הסולם: &quot;והנה ה&#39; נצב עליו&quot;. מעל כל העולם, שעולה ו...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם מותר לעובד לצאת להפסקת קפה מיוזמת...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">האם מותר לעובד לצאת להפסקת קפה מיוזמתו? לענות לשיחה? ומה לגבי תפילה?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B2222...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת תולדות, האם מותר לשקר לצורך מטרה ...
<p>&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:16px;">פרשת תולדות מעוררת מחשבות רבות לגבי השימוש בשקר כאמצעי להשגת מטרה חיובית.</span></span></p> <p dir="RTL"><sp...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם ניתן לסחור בשכר ועונש בעולם הבא?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">כשנשאל הסופר שמחה רז : &quot; איך הגעת לכתיבת ספרים על רבי נחמן מברסלב?&quot;</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="col...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, מדוע האריכה כל כך התורה ...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">מהתמיהות המפורסמות בפרשתנו, היא הפליאה הגדולה על הטרחה שטרחה התורה (והטריחה את בעל הקורא והציבור...) לחזור ולקרוא את סיפורו של א...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם כשלבן "עובד" על יעקב ומחליף את רח...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">אמת בפרסום</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">לבן &quot;עובד&quot; על ...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת וירא, כיצד יש להתייחס לסורר ולפור...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">שרה מענה את הגר. מענה ולבסוף מגרשת. לא רק את הגר, גם את הנער ישמעאל. יש כאלו שמחשבה זו&nbsp; מעוררת בהם הקשרים נוראים. התעמרות ב...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - מתי נכון ומתי לא נכון לקבל מתנות?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">שונא מתנות יחיה?*</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">בפרשת לך לך, נתקל...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת לך לך, כיצד הגיע אברהם אבינו לאמו...
<p dir="RTL"><span style="color:#A52A2A;"><span style="font-size:14px;">מי צריך נבואה אם יש שכל?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#A52A2A;"><span style="font-size:14px;">אברהם הוא ...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם מותר למול גוי?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">ויקרא שמו בישראל ישראל בן פטימה</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">האם...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - מדוע אסור לאדם לקצר את חייו? ...
<p dir="RTL"><span style="color:#A52A2A;"><span style="font-size:14px;">המתת חסד והתאבדות</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#A52A2A;"><span style="font-size:14px;">-----------------...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת נח, "וְאַךְ אֶת דִּמְכֶם לְנַפְשׁ...
<p dir="RTL"><span style="color:#A52A2A;"><span style="font-size:14px;"><span style="line-height: 1.6em;">&quot;וְאַךְ אֶת דִּמְכֶם לְנַפְשֹׁתֵיכֶם אֶדְרֹשׁ מִיַּד כָּל חַיָּה אֶדְרְשֶׁנּוּ&quot;</spa...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת בראשית, מהו גן עדן לדעת הרמב"ם? ...
<p dir="RTL"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#B22222;">מפורסם הוא רבינו הרמב&quot;ם בפירושו השכלי לרבים מאגדות חז&quot;ל כמו גם למקראות רבות.</span></span></p> <p dir="RTL"><span s...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם ניתן לקיים מצוות פריה ורביה בהפרי...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:16px;">האם ניתן לקיים מצוות פריה ורביה בהפריה מלאכותית?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="fon...
קרא עוד >
שבת חול המועד סוכות...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">מפורסם הוא שהתורה הדגישה את מצוות השמחה דווקא בחג הסוכות. אנו כדרכנו ננסה להבין מדוע התורה קושרת את מצוות השמחה לסוכות דווקא.</s...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם מותר לסמס בחול המועד?...
<p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">האם מותר לסמס בחול המועד?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;">כתב הרמב&...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת האזינו, כיצד אנו מקיימים מצוות יש...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">כיצד אנו מקיימים מצוות ישיבה בסוכה?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;"...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם אפשר לעשות סוכה מסדיני בד?...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">האם אפשר לעשות סוכה מסדיני בד?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">כתב ...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת ניצבים, מה כל כך "קל" בתשובה וכיצ...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(178, 34, 34); line-height: 1.6em;">כבכל שנה בשנה, פרשת ניצבים, בה נצטווינו על ה...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - אלו שופרות כשרים לתקיעה?...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">נאמר במשנה ר&quot;ה כו - &quot;כל השופרות כשרים חוץ משל פרה, מפני שהוא קרן...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת כי תבוא, מה הוא הווידוי? ...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">עבודת אלול היא עבודת התשובה. חלק מרכזי בעבודה זו תופס הוידוי. בפרט לדעת הרמב&quot;ם שכלל את הוידוי בהגדרת מצוות התשובה:</span></...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - פרוזבול - בדיעבד או לכתחילה?...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">קרבה סוף שנת השבע, שנת השמיטה. מכלל מצוות השמיטה ישנה מצווה אחת שמתקיימת אך ורק בסופה &ndash; שמיטת הכספים. כך נאמר בתורה: מקץ ש...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת כי תצא, עסקים עם היצר הרע?...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">ידועים דברי חז&quot;ל (קידושין כא:) לגבי היתר &#39;אשת יפת תאר&#39; : &quot;לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, מוטב שיאכלו ישראל בשר...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - ניתוח לשינוי מינו של אנדרוגינוס...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">ניתוח לשינוי מין מצוי בימינו גם אצל כאלו שנולדו זכרים או נשים לכל דבר ועניין. לקמן אנו נדון רק באדם המוגדר הלכתית כאנדרוגינוס &n...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם מותר לדעת הרמב"ם שכשלא יודעים מה ...
<p align="right" dir="LTR"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;"><span dir="RTL">שאלה:</span></span></span></span></p> <p ...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת שופטים, מה תפקידם של העדים בבית ה...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים אוֹ שְׁלשָׁה עֵדִים יוּמַת הַמֵּת לֹא יוּמַת עַל פִּי עֵד אֶחָד:</span></span></p> <p dir="RTL"><spa...
קרא עוד >