Sun Venus
שירות לקוחות: 072-2602040 בין 09:00-15:00
הצטרף עכשיו ללימוד הרמב"ם היומי!
חדשות >
הדיון האחרון בפורום >
נושא חדש חדש...
מאמרים מומלצים >
דקה לפסיקה - האם מותר לדעת הרמב"ם שכשלא יודעים מה ...
<p align="right" dir="LTR"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;"><span dir="RTL">שאלה:</span></span></span></span></p> <p ...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת שופטים, מה תפקידם של העדים בבית ה...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים אוֹ שְׁלשָׁה עֵדִים יוּמַת הַמֵּת לֹא יוּמַת עַל פִּי עֵד אֶחָד:</span></span></p> <p dir="RTL"><spa...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת כי תצא, עסקים עם היצר הרע?...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">ידועים דברי חז&quot;ל (קידושין כא:) לגבי היתר &#39;אשת יפת תאר&#39; : &quot;לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, מוטב שיאכלו ישראל בשר...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - ניתוח לשינוי מינו של אנדרוגינוס...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">ניתוח לשינוי מין מצוי בימינו גם אצל כאלו שנולדו זכרים או נשים לכל דבר ועניין. לקמן אנו נדון רק באדם המוגדר הלכתית כאנדרוגינוס &n...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת כי תבוא, מה הוא הווידוי? ...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">עבודת אלול היא עבודת התשובה. חלק מרכזי בעבודה זו תופס הוידוי. בפרט לדעת הרמב&quot;ם שכלל את הוידוי בהגדרת מצוות התשובה:</span></...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - פרוזבול - בדיעבד או לכתחילה?...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">קרבה סוף שנת השבע, שנת השמיטה. מכלל מצוות השמיטה ישנה מצווה אחת שמתקיימת אך ורק בסופה &ndash; שמיטת הכספים. כך נאמר בתורה: מקץ ש...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת ניצבים, מה כל כך "קל" בתשובה וכיצ...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(178, 34, 34); line-height: 1.6em;">כבכל שנה בשנה, פרשת ניצבים, בה נצטווינו על ה...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - אלו שופרות כשרים לתקיעה?...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">נאמר במשנה ר&quot;ה כו - &quot;כל השופרות כשרים חוץ משל פרה, מפני שהוא קרן...
קרא עוד >
פרשת השבוע, פרשת האזינו, כיצד אנו מקיימים מצוות יש...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">כיצד אנו מקיימים מצוות ישיבה בסוכה?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;"...
קרא עוד >
דקה לפסיקה - האם אפשר לעשות סוכה מסדיני בד?...
<p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">האם אפשר לעשות סוכה מסדיני בד?</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#B22222;">כתב ...
קרא עוד >