Sun Venus
הצטרף עכשיו ללימוד הרמב"ם היומי!
חדשות >
 • ספר המצוות, מצוה 454, לנהוג בדיני טומאת נבלה לומדי...
 • הלכות אישות פרק טו לומדים עם הרב שמואל אליהו...
 • הלכות אישות פרק יג ...
 • הלכות אישות פרק י''ב - ישיבת חיספין...
 • הלכות אישות פרק יא...
 • הלכות אישות, פרק ט' - דרכי נעם פתח תקווה...
 • הפרק היומי הלכות אישות פרק ח'...
 • הלכות אישות פרק ז', כח תמוז, חט"ב אבן שמואל...
 • הלכות אישות פרק ו', כז תמוז, ישיבת אורות מודיעין...
 • הלכות אישות פרק ה, כו תמוז...
 • הלכות אישות פרק ד, כז תמוז, ת"ת מצפה יריחו...
 • מצוות קורבן יולדת, כג תמוז, אולפנת קרית ארבע...
 • ישי ריבו בא ללמוד איתכם את הרמב"ם היומי הלכות אישו...
 • הלכות מגילה וחנוכה, כא תמוז, עם יצחק מאיר...
 • מצוות פר העלם דבר - כ' תמוז תשע"ה...
 • מצוות קורבן עולה ויורד- י"ט תמוז תשע"ה...
 • ​הנה זה הגיע!!!...
 • לימוד הלכות קידוש החודש...
הדיון האחרון בפורום >
הפורום בשלבי פיתוח מתקדמים , יעלה בקרוב....
מאמרים מומלצים >
בקרוב....
פרוייקטים נוספים >
 • חמ"ד של תורה

  רמב"ם יומי לנוער בנים

 • מצוה גוררת מצוה

  מצוה יומית לנערות

 • `לנשמה`

  לימוד יומי לנשים

 • ההלכה היומית

  חמ"ד יסודי